Filozofia kultúry
(FK)


V tomto kurze sú uložené materiály, potrebné pre skúšku. Je to päť súborov, ktoré sú podkladom pre základnú úvahu na tému, čo vlastne kultúra je.