Seminár z filozofie o univerzite
(SEMFU)

Seminár pojednáva o univerzite. Ukončí sa napísaním úvahy a zodpovedaním otázok.