Filozofia vedy
(FV)

Filozofia vedy hovorí o rôznych spôsoboch poznania. Poukazuje na rozdiel medzi prírodnými, humánnymi, formálnymi vedami a filozofiou. Tiež je potrebné rozlíšiť poznanie zamerané na tvorbu, konanie a na "poznanie kvôli poznaniu". V tomto kurze si môžete stiahnuť študijné materiály, ktoré sú potrebné pre skúšku.