Seminár z filozofie o konzervativizme
(SEMFK)

Tu nájdete študijné texty a zadanie pre Seminár z filozofie o konzervativizme (šk. rok 2009-10).