Pedagogická antropológia
(PA)

Kurz prináša základné poznatky zo všetkých okruhov filozoficko - výchovnej problematiky a integruje podnety z filozofickej a pedagogickej antropológie. Tiež predkladá metodologické otázky skúmania výchovných javov.