Filozofická antropológia
(FA)

Kurz prezentuje vstupnú analýzu ľudského bytia a rôznych koncepcií človeka. Zvlášť načrtáva koncepciu osoby i jej dynamickú štruktúru. Následne prezentuje fakt ľudského poznania, intencionalitu kultúry, slobodu i morálnosť ľudského bytia. Približuje náčrt otázok týkajúcich sa nenarušiteľnosti ľudského života, posledného cieľa ľudského bytia i života a smrti.