Dejiny antickej filozofie
(DF1)

Prezentácie k prednáškam z dejín antickej (starovekej) európskej filozofie.