Seminár z filozofie o morálke a politike
(SEMFMP)

Všimnime si, že terajšia finančná kríza má korene aj v etických zlyhaniach. Poukazuje na to arcibiskup Celestino Migliore. Je pravdepodobné, že tí, ktorých by sme obvinili z etických zlyhaní, sa budú brániť tým, že oni nijaký zákon neporušili. Ako sa k tomu postaviť? Stačí zachovávanie zákonov k čistému svedomiu? Zdá sa, že nie. Preto je potrebné správne rozlišovať morálku a právo. O tom hovoria krátke články od W. Bruggera. Nad vzťahom politiky a morálky sa zamýšľa K. Lehmann. Pre politikov, ktorí spravujú veci verejné, je veľmi užitočná múdrosť. Zíde sa aj nám, aby sme ich (politikov), ktorí sú nám v televízii často na očiach, vedeli správne posúdiť. O takejto politickej múdrosti hovorí B. Sutor. Viac v súbore, ktorý si môžete stiahnuť v tomto kurze.