• Tento kurz sa venuje problematike použitia Biblie a nástroja formácie a výchovy.
  Samoprihlásenie sa do kurzu
 • Biblické diskusné fórum je priestor na výmenu informácií a diskusiu účastníkov pravidelných štvrtkových stretnutí nad Svätým Písmom vo veľkej sále Slovenského katolíckeho kruhu na ALžbetinej 14, ktoré organizuje Univerzitné pastoračné centrum. Prístup do fóra žiadajte na novotny@ktfke.sk

  Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu
 • Diplomový seminár je priestor na komunikáciu a prácu študentov, ktorí píšu svoju bakalársku, alebo magisterskú prácu u Š. Novotného. Prístupový kľúč, prípadne ďalšie informácie žiadajte na adrese novotny@ktfke.sk
  Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu
 • Kurz ponúka ucelený pohľad na spisy sv. Jána v kontexte Nového zákona a v kontexte doby, kedy vznikali. Zameriava sa na teologické osobitosti Jánovho evanjelia v porovnaní so synoptikmi. Okrem evanjelia podľa Jána sa predstavuje aj Apokalypsa a ponúka sa exegéza niektorých statí.

  Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu
 • Cieľom kurzu je podať úvodné informácie o spisoch Nového zákona, o ich vzťahu k spisom Starého zákona; objasniť historické, geografické a iné reálie súvisiace s miestom a s časom vzniku Nového zákona; úvod a exegetický rozbor najdôležitejších statí Mt a Mk.
  Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu
Preskočiť Navigácia

Navigácia