Tento kurz spočíva v publikovaní študijného textu o cnostiach. Vážení študenti, preštudujte texty od A. Hlinku a J. Herbuta. Skúška je vlastne zodpovedanie pár otázok, ktoré sú vybraté zo súhrnu na konci študijného textu. Tiež je potrebné napísať krátku úvahu o cnosti. Túto úvahu napíšte priamo na skúške - spamäti. Viac podrobností je v samotnom súbore pdf. Prípadné otázky zasielajte mailom na eragan@ktfke.sk.
Posledná zmena: Saturday, 5 January 2013, 19:07
Preskočiť Navigácia

Navigácia