Tento kurz spočíva v publikovaní študijného textu o univerzite.

Vážené študentky a študenti, preštudujte si heslo o univerzite z Encyklopédie stredoveku. Skúška spočíva v zodpovedaní pár otázok, ktoré budú vybraté zo súhrnu na konci študijného textu. Tiež je potrebné napísať krátku úvahu o univerzite. Túto úvahu napíšete priamo na skúške - spamäti. Termíny hľadajte v AISe. Viac podrobností je v samotnom texte. Prípadné otázky zasielajte na eragan@ktfke.sk alebo emilr@zmail.sk .

Prvý súbor je len študijný text, druhý súbor je text a pár zaujímavých obrázkov.
Posledná zmena: Saturday, 5 January 2013, 19:07
Preskočiť Navigácia

Navigácia