Informatika II.
Zaslať dve práce na adresu: anton.babjak@gmail.com
a ako predmet uviesť Informatika II 2010/11 a meno.
Jeden subor excel, ktorý obsahuje tabuľku a graf a
druhý súbor word, ktorý obsahuje:
1. tabuľku alebo obrazok,
2. poznamku pod čiarou,
3. automaticky generovaný obsah,
4. automaticky generovaný register,
5. komentár.

Posledná zmena: Saturday, 5 January 2013, 19:07
Preskočiť Navigácia

Navigácia